PL
1
 

I miejsce dla Roto w konkursie Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej.

W dniu 25 listopada 2016 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie miało miejsce  uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursów i uczestnikom programów prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie reprezentowali Włodzimierz Biaduń okręgowy inspektor pracy oraz Piotr Skwarek zastępca okręgowego inspektora pracy. Obecny był również Krzysztof Bielecki przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Na Gali podsumowano tegoroczne edycje konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy tj. Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej i Buduj bezpiecznie oraz programów prewencyjnych: Zdobądź Dyplom PIP dla mikro zakładów, Zdobądź Dyplom PIP dla zakładów usług leśnych, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa

Firma Roto Okna Dachowe zdobyła I miejsce w konkursie Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej w kategorii pracodawca zatrudniający ponad 250 osób w województwie lubelskim. Na szczeblu krajowych firma Roto znalazła się w pierwszej piątce dużych firm oraz została uhonorowana wyróżnieniem. Jest to efekt pracy nie tylko kadry kierowniczej, ale wszystkich pracowników zgłaszających cenne uwagi, propozycje ulepszeń, wprowadzania innowacji ale także potencjalnych zagrożeń – raportów strachu – dodaje Tomasz Miroń – Dyrektor ds. Produkcji Roto Okna Dachowe.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z urzędów i instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy. Nie zabrakło również partnerów społecznych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, Związku Zawodowego „Budowlani”. Obecni byli również przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców Lubelszczyzny i działających na ich rzecz.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” decyzją z dnia 22 listopada 2016 roku wyróżnił Medalem 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Medal okręgowemu inspektorowi pracy w Lublinie wręczył osobiście Zbigniew Tadeusz Janowski przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy.


Uroczystość zakończył koncert artystów Teatru Muzycznego w Lublinie, w którym wystąpili: Dorota Szostak - Gąska, Magdalena Maciąg oraz Alesia Aleksandrowicz.