PL
1
 

Czyszczenie i pielęgnacja okien

Czyli jak zachować czystość okien

Aby umyć szybę zewnętrzną otwieramy okno, chwytamy za jego górną część i obracamy skrzydło do wystąpienia oporu mechanicznego, bądź do miejsca blokady do mycia. W zależności od modelu skrzydło otwiera się nieco inaczej i tak.

Okna R4 i 435 otwiera się do kąta ok 103º. Blokada do mycia występuje przy zawiasach. Są to płaskie blokady po wysunięciu których podpierają listwę szklącą. Okna PVC posiadają blokadę z lewej strony. Jest to haczyk umieszczony w profilu szklącym widoczny od zewnętrznej strony skrzydła. Haczyk ten umieszcza się w otworze ościeżnicy.

 Okna R7 i 735 otwiera się do kąta ok 120º. Skrzydło po pełnym otwarciu opiera się ślizgiem o zakończenie listwy prowadzącej i siłą ciężkości jest unieruchomione. To położenie skrzydła jest tak dobrane, że nie wymaga żadnej blokady podczas mycia szyby.

Okna R8 i 847 otwiera się od kąta ok 137º skrzydło wpozycji do mycia blokuje się automatycznie. Blokada znajduje się po lewej stronie na ościeżnicy, aby ją zwolnić i zamknąć okno należy ją nacisnąć.

Okna Komfort i8 otwierają się elektrycznie. Należy nacisnąć przycisk pozycji do mycia. Okno otworzy się klapowo a następnie odryglują się górne rygle, wówczas należy chwycić ręką za górę skrzydła i pociągnąć do dołu. Po obrocie o kąt ok 130 º skrzydło blokuje się zasuwkami znajdującymi się na górnym poprzecznym elemencie skrzydła po lewej i prawej stronie. Po pełnym otwarciu skrzydła zasuwka trafia w jeden z trzech otworów zaczepu przymocowanego do ościeżnicy. Po umyciu szyby zasuwki należy schować do końca i ręcznie przymknąć skrzydło dociskając je w górnej części aż rygle się zatrzasną. Uwaga: należy pamiętać by zasuwki blokady do mycia chować do końca, gdyż niedosunięte zasuwki po domknięciu skrzydła mogą zblokować działanie elektroniki okna.

Mycie szyb Aquaclear i antyroszeniowej

Do mycia szyb należy użyć miękkiej ściereczki i wody z dodatkiem detergentu, bądź ogólnie dostępnych płynów do mycia szyb.

W przypadku okien z szybą samoczyszczącą pierwsze uaktywnienie powłoki Aquaclear zależy od położenia dachu w stosunku do bezpośredniego promieniowania słonecznego i od pory roku. Po zamontowaniu prosimy dopiero po upływie kilku tygodni po raz pierwszy umyć szybę z użyciem dużej ilości wody. Później mycie szyby samoczyszczącej konieczne jest tylko bardzo rzadko.

Do mycia szyby Aquaclear czy antyroszeniowej stosować roztwór delikatnego, nie szorującego środka do mycia i wody. W żadnym wypadku nie stosować produktów zawierających silikon. To samo odnosi się do produktów chemicznych i przeznaczonych do pielęgnacji innych materiałów niż szkło. Środki do czyszczenia na bazie alkoholu lub amoniaku stosować tylko punktowo. Na zakończenie czyszczenia spłukać szybę wodą i wytrzeć do sucha miękką, nie pozostawiającą kłaczków ściereczką. W przypadku mycia okien przez firmę sprzątającą, należy zapoznać jej pracowników z właściwym obchodzeniem się ze specjalną powłoką szyby.

Drewno

Okna dachowe drewniane pokryte są wodorozcieńczalnym lakierem wolnym od pentachlorofenolu (PCP), lindanu, dioksyn i formaldehydu. Powierzchnię lakierowaną można przemywać środkiem do pielęgnacji mebli zawierającym wosk. Aby zapewnić długi okres użytkowania okna powinno się co kilka lat (3-5) odnowić powłokę lakierniczą. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza okna powinno się malować częściej. Symptomem mówiącym o konieczności konserwacji okna jest łuszczenie się lakieru w miejscach długotrwałego zalegania wody oraz przebarwienia drewna. Konserwacja polega na oczyszczeniu luźnego starego lakieru papierem ściernym o ziarnistości 150-180 i pomalowaniu pędzlem wodorozcieńczalnym lakierem bezbarwnym lub koloryzującym. Należy uważać, by nie lakierować uszczelek czy okuć okna

PVC

Mycie profili z tworzywa sztucznego należy przeprowadzać miękką ściereczką i wodą z dodatkiem łagodnych środków do mycia dostępnych w gospodarstwie domowym. Należy unikać stosowania żrących środków chemicznych, rozpuszczalników, ostrych środków do szorowania, czy ostrych przedmiotów mogących spowodować zarysowanie profili PVC.

Uszczelki

Konserwacja uszczelek polega na okresowym myciu wodą z dodatkiem zwykłych środków czystości oraz raz do roku posmarowaniu ich środkiem konserwującym na bazie silikonu. Uwaga: Przy nanoszeniu środka konserwującego na uszczelki należy uważać, by nie doszło do kontaktu z zewnętrzną powłoką szyby Aquaclar. W przypadku posiadania szyby Aquaclear w oknie, środek konserwujący uszczelki nanosić szmatką a nie przez natrysk.