PL
1
 

Dobra kondycja okien na jesień i zimę

Czyli jak dbać o sprawność okien

Śnieg, lód liście

W okresie zimowym można również używać okien dachowych wietrząc pomieszczenia. Należy jednak zadbać o to by przy otwarciu skrzydła śnieg nie dostał się do wnętrza pomieszczenia. W przypadku grubej pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu nie zaleca się otwierania okna. W przypadku montażu rolety zewnętrznej ZRO (ZMA) na oknie dachowym przy długości dachu powyżej okna 2m i więcej producent wymaga stosowania płotków śnieżnych zabezpieczających przed obsuwaniem się śniegu na roletę zewnętrzną okna. Informacja taka jest zamieszczona w instrukcji montażu Rolety. Dodatkowo ze względów na możliwość odsuwania się śniegu na roletę okna dachowego przy montażu rolety zewnętrznej górne oblachowanie skrzydła należy dokręcić dodatkowymi wkrętami dodawanymi do akcesoriów rolety.  W przypadku odśnieżania dachów należy uważać by nie stąpać po oblachowaniu okna czy kołnierza ponieważ może to spowodować pogięcie blach a w konsekwencji ich rozszczelnienie.

Raz do roku należy dokonać przeglądu kołnierza uszczelniającego okno. Należy zadbać o to by górne części kołnierza oraz boczne rynienki były wolne od zanieczyszczeń, które mogły powodować zatory. Należy usuwać zalegające liście, igliwie czy inne zanieczyszczenia. Można dokonać tego zwykłą zmiotką. Kołnierz spełnia bardzo ważną rolę uszczelniając połączenie między pokryciem a oknem, należy też sprawdzić czy nie ma w nim otworów, rozdarć, nieszczelności, czy elementy kołnierza prawidłowo do siebie przylegają.