PL
1
 
Rzemieślnik  Sprzedawca  Architekt  Klient końcowy 
/