PL
1
 
 1. Dane zleceniodawcy
 2. Szczegóły zgłoszenia
  1. Dane z tabliczki znamionowej
  2. Szczegóły dotyczące okna dachowego Roto lub akcesoriów przeciwsłonecznych znajdują się na tabliczce znamionowej każdego produktu
  3. >>Umiejscowienie tabliczki znamionowej znajdą Państwo tutaj <<
  4. Proszę opisać usterkę lub wniosek dotyczący produktu Roto uwzględniając jak najwiecej szczegółow. Pomoże nam to w określeniu części zamiennych, niezbędnych do naprawy. Podanie takich informacji jak: lewa, prawa strona, od wewnątrz, od zewnątrz będzie bardzo pomocne.
  5. Zdjęcia usterki, skany faktur, inne załączniki. Wszelkie dodatkowe informacje przyśpieszą proces rozpatrywania zgłoszenia.
 3. Szczegółowy opis domu/budynku
  1. Czy budynek jest pod tym samym adresem co adres zgłaszającego? *
  1. Ochrona danych osobowych i warunki świadczenia usług serwisowych. *
  2. Przeczytałem i akceptuję Politykę Prywatności oraz Warunki Użytkowania Serwisu.
  3. Uwaga: Proszę wziąć pod uwagę, że regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz regulacja okien, jak również usterki wynikające z nadmiernego kondensatu pary wodnej i/lub błędów montażowych nie są objęte warunkami gwarancji. Takie prace serwisowe podlegają dodatkowej opłacie.
  4. * = pole obowiązkowe
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA

 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego

 6. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka: Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów, KRS 0000033255, NIP: 714-000-98-78, Regon: 430408679 (dalej: Administrator lub Spółka).
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dataprotectiondst-pl@roto-frank.com , oraz pod telefonami: +48 81 855 03 55
 8. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą: 1. w celu rozpatrzenia Pana/Pani zgłoszenia serwisowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO); 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zgłoszenia serwisowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi zajęcie się Pana/Pani zgłoszeniem.
 10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 12. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Pana/Pani zgłoszenia serwisowego. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy występuje określona w art. 6 ust. 1 RODO przesłanka dopuszczalności przetwarzania danych.
 13. Posiada Pan/Pani prawo żądania: (a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, (b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, (c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, (d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, (e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.
 14. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u Administratora na adres e-mail: dataprotectiondst-pl@roto-frank.com lub pisemnie na adres: Roto Okna Dachowe Sp. z o.o., ul. Lubartowska 104, 21-100 Lubartów.
 15. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.