PL
1
 

Regulacja okien Roto Designo R8

Nit mimośrodowy na klucz Imbusowy 5mm znajduje się na bocznej części ramienia, które łączy zawias skrzydła z górnymi narożnikami ościeżnicy. Ramiona mają czarny kolor i są widoczne pod oblachowaniem po otwarciu skrzydła w 3/4 . (po przekręceniu klamki o 180º i obróceniu skrzydła do pozycji do mycia).  Nit regulacyjny znajduje się przy łączeniu zawiasu skrzydła z ramieniem, jest on dobrze widoczny po otwarciu skrzydła, obracając mimośród powodujemy skrócenie, lub wydłużenie ramienia okna z jednej strony. To zaś powoduje przemieszczenie się skrzydła w bok i niweluje boczne szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą. Najpraktyczniej regulacji można dokonać przekręcając nit o ¼ obrotu z jednej strony a następnie po przymknięciu skrzydła sprawdzamy jaki efekt przyniosła regulacja. Pamiętajmy że kręcąc w jedną stronę nit mimośrodowy osiągniemy w pewnym momencie maksimum wychylenia, kręcąc dalej w tym samym kierunku skrzydło zacznie opadać. Należy wyczuć moment maksymalnego wychylenia. Jeżeli nie ma możliwości uniesienia skrzydła z jednej strony, możemy opuścić skrzydło z drugiej.

W oknie 84. R8 oprócz regulacji przekoszeń skrzydła możemy skorygować siłę otwierania skrzydła. Fabryczne ustawienia siły otwierania dostosowane są do kąta pochylenia dachu 45º, przy większym kącie dachu siłę tę należy zmniejszyć a przy mniejszym kącie nachylenia siłę należy zwiększyć, by okno lekko i swobodnie się otwierało.  Regulacji dokonujemy tym samym kluczem imbusowym 5 mm. Śruby regulacyjne naciągające sprężyny znajdują się w dolnej części ramion skrzydła od czoła. Dostęp do tych śrub uzyskujemy otwierając okno w pozycji klapowej (klamkę obracamy o 90º). Po otwarciu musimy wychylić się nieco przez okno i spojrzeć do góry pod oblachowanie skrzydła, wówczas ujrzymy śrubę pod klucz sześciokątny. Kręcąc śrubę zgodnie z ruchem wskazówek powodujemy naciąg sprężyny i zwiększenie siły otwarcia skrzydła. Uwaga: śruba ma mały skok i dopiero ok 5-10 obrotów powoduje wyczuwalne zwiększenie siły otwarcia. Należy pamiętać by śruby regulacyjne zarówno z prawej i z lewej strony okna przekręcić o tę samą ilość obrotów. Obudowa ramion posiada szereg otworków przez które możemy dostrzec zakończenie sprężyny znajdującej wewnątrz ramion. Otworki te są ponumerowane od 1 do 8 i są widoczne od dołu ramienia. Kiedy okno jest otwarte w pozycji klapowej należy spojrzeć od dołu na boczną powierzchnię ramienia znajdującego się pod oblachowaniem skrzydła.
W oknie R8.( 847), istnieje również możliwość wyregulowania hamulca skrzydła, np. w przypadku jego opadania po zamontowaniu rolet zewnętrznych. Regulacji dokonuje się kluczem imbusowym 5mm. Śruba regulacyjna jest trudna do wypatrzenia dla laika ponieważ znajduje się w elemencie przesuwnym wewnątrz ramienia skrzydła w górnej części. Aby się dostać do śruby regulacyjnej należy otworzyć okno w pozycji do mycia (obracając klamkę o 180º) po otwarciu okna należy spojrzeć w górny narożnik ościeżnicy gdzie ramię skrzydła łączy się z ościeżnicą. Na końcu ramienia jest podłużny otwór wewnątrz którego przesuwa się śruba na klucz imbusowy. Jeżeli krzydło opada i nie zatrzymuje się w dowolnym położeniu, należy przekręcić śrubę o ¼-½ obrotu. Pamiętajmy by śrubę regulacyjną po drugiej stronie obrócić tak samo. Po dokręceniu śruby należy sprawdzić siłę hamowania przymykając skrzydło. Jeżeli siła hamowania jest niewystarczająca należy czynność powtórzyć.
Uwaga: Ciężka praca skrzydła w oknie R8 (847) nie musi być spowodowana hamulcami skrzydła. Okna uchylno-obrotowe fabrycznie mają zblokowane sprężyny, co jest konieczne do demontażu skrzydła w trakcie montażu. Ciężka praca skrzydła może być spowodowana nie zdjętymi blokadami sprężyn. Wówczas okno R8 otwiera się tylko na ok20cm i dalej nie chce otwiera się jedynie z użyciem dużej siły.