PL
1
 

Regulacja okien RotoQ-4

Regulacja w oknie Q4 polega na przesunięciu zawiasu wraz ze skrzydłem względem ościeżnicy. Śruba regulacyjna znajduje się przy zawiasie (części mocowanej do ościeżnicy) i podpiera zawias od dołu. Aby podnieść skrzydło z jednej strony co spowoduje przesunięcie się jego narożnika w bok należy otworzyć skrzydło tak aby odsłonić część zawiasu montowaną do ościeżnicy. Po otwarciu skrzydła ujrzymy 2 wkręty gwiazdkowe mocujące zawias do ościeżnicy. Należy poluzować te wkręty kluczem o końcówce Torx tx20, następnie przymykamy skrzydło, przechodzimy pod nim i odwracamy się patrząc w górę wzdłuż ościeżnicy. Wówczas ujrzymy śrubę na płaski śrubokręt. Wkręcając śrubę spowodujemy przesunięcie skrzydła z jednej strony do góry. Kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara opuścimy skrzydło. Po dokonaniu regulacji należy przymknąć skrzydło i sprawdzić jak zmieniły się szczeliny boczne między skrzydłem a ramą. W razie konieczności, gdy skończy się regulacja z jednej strony regulujemy z drugiej strony. Po skończonej regulacji należy pamiętać, by dokręcić wkręty mocujące zawias część ościeżnicy (Tx20).